Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie decyzji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Siewierzu ul. Zielona

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 04 listopada 2005r.

Na podstawie 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się

że na wniosek Gminy Siewierz reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz wydana została decyzja Nr GK.7331-81/7/D-73/05 z dnia 04 listopada 2005r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu ul. Zielona, etap I na działkach nr: 5327, 5326, 5325, 5324, 5323, 5321, 5319, 5318/1, 5318/2, 5317, 5322/2, 5320, 5385/3, 5385/4, 5386/5, 5386/4, 5380, 5322/1, 5413.

Ewentualne odwołanie od w/w decyzji strony postępowania mogą składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie decyzji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Siewierzu ul. Zielona
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2005 15:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż