OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Mierzęcice,
do kontaktów: Grzegorz Gawroński, Jerzy Jóźwik, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, fax 032 2887055, e-mail: gmina@mierzecice.pl, www.mierzecice.pl.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nie.

Szacunkowa wartość całkowita (bez VAT): 29 402,26 EUR.

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)  Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane
    2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
3)  Nomenklatura
     3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):
4)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach ul. Wolności 68.
5)  Krótki opis: Wymiana starej drewnianej stolarki okiennej na stolarkę PCV z wykuciem z muru podokienników i demontażem obróbek blacharskich oraz montażem nowych.

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
III.1)  Udzielenie i wartość zamówienia
1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. „KOMSTA” OKNA, DRZWI, TECHNIKA GRZEWCZA M. KOMSTA, 44-120 Pyskowice ul. Nasienna 2.

z ceną: 68.521,79 zł (brutto)

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):

Cena: 56 165,40 zł

Oferta z najniższa ceną: 56 165,40/ oferta z najwyższą ceną: 79 959,95

Waluta: PLN

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
IV.1)
   Data udzielenia zamówienia: 29.09.2005 r.
2)
  Liczba otrzymanych ofert: 3

3) 
Data wysłania ogłoszenia: 29.09.2005 r.

 

Wójt Gminy Mierzecice

inż. Stanisław Paks   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach ul. Wolności 68.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:30.09.2005 14:00
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:30.09.2005 14:08