Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu ul. Zielona, etap I.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
GK.7331-81/2/05
z dnia 16 sierpnia 2005r.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 16 sierpnia 2005 r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Siewierz reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu ul. Zielona, etap I na działkach nr:

5327, 5326, 5325, 5324, 5323, 5321, 5319, 5318/1, 5318/2, 5317, 5322/2, 5320, 5385/3, 5385/4, 5386/5, 5386/4, 5380, 5322/1, 5413.

Wobec powyższego, informuje się wszystkie zainteresowane strony postępowania o możliwości składania w przedmiotowej sprawie uwag i zastrzeżeń na piśmie w sekretariacie Urzędu Mierzęcice.

Z wnioskiem w przedmiotowej sprawie można się zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pokój nr 4, tel. (032) 288-79-00 w.121. Wszelkie zastrzeżenia oraz wnioski w powyższej sprawie można składać w ciągu 7 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Przybycie nie jest obowiązkowe, a tutejszy Urząd nie zwraca poniesionych kosztów podróży.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu ul. Zielona, etap I.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.09.2005 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż