Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu etap II (strona zachodnia).

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
GK.7331-78/2/05
z dnia 16 sierpnia 2005r.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 11 lipca 2005r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Siewierz reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu etap II (strona zachodnia) na działkach nr:

1140, 1141, 1145, 1183, 1837, 2108, 2201, 2203, 2208, 2271, 2272, 2273, 2504, 2505, 2507, 2515, 2519, 2539, 2540, 2579, 2603, 2729, 2742, 2802, 3190, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601, 8608, 8609, 8610, 8652, 8671, 8676, 8700, 8779, 8780, 8783, 8784, 9226, 139/2, 1073/1, 1073/2, 1073/4, 1142/1, 1142/2, 1142/3, 1143/1, 1146/1, 1146/2, 1147/10, 1147/12, 1147/13, 1147/6, 147/7, 1147/8, 1148/1, 1148/2, 1149/1, 1149/2, 1150/1, 1150/2, 1151/3, 1151/4, 1159/2, 1160/1, 1181/2, 1181/8, 2204/10, 2204/41, 2204/42, 2206/19, 2206/25, 2207/3, 2506/1, 2506/2, 2508/1, 2508/3, 2508/4, 2509/1, 2509/2, 2510/1, 2510/2, 2511/1, 2511/2, 2512/4, 2513/3, 2513/4, 2514/1, 2516/2, 2517/1, 2520/1, 2520/2, 2525/1, 2527/1, 2529/1, 2530/1, 2531/1, 2532/1, 2533/1, 2534/1, 2578/8, 2602/1, 2616/1, 2626/1, 2626/2, 2652/2, 2653/3, 2655/1, 2656/1, 2683/1, 2739/2, 2803/7, 2803/8, 2803/9, 8590/3, 8594/2, 862/10, 862/11, 862/12, 862/13, 8699/1, 8699/2.

Wobec powyższego, informuje się wszystkie zainteresowane strony postępowania o możliwości składania w przedmiotowej sprawie uwag i zastrzeżeń na piśmie w sekretariacie Urzędu Mierzęcice.

Z wnioskiem w przedmiotowej sprawie można się zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pokój nr 4, tel. (032) 288-79-00 w.121. Wszelkie zastrzeżenia oraz wnioski w powyższej sprawie można składać w ciągu 7 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Przybycie nie jest obowiązkowe, a tutejszy Urząd nie zwraca poniesionych kosztów podróży.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu etap II (strona zachodnia).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.09.2005 11:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż