Mierzęcice, dnia 22.10.2012 r.


WÓJT GMINY MIERZĘCICE


na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

informuje, że

w dniu 12.10.2012 roku (piątek) w sali posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, odbył się:

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, położonej w Toporowicach - działki nr 277, 278, 279, 280, 308, 310/2, 311 k.m. 3 objętej księgą wieczystą Nr CZ1Z/00045648/3.

Do uczestnictwa w przetargu nie zgłosiła się żadna osoba.


Pierwszy przetarg ustny zakończył się wynikiem negatywnym.

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, położonej w Mierzęcicach - działki nr 3090/4 i 945/17 k.m. 13 objętej księgą wieczystą Nr CZ1Z/00045846/1.

Do uczestnictwa w przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wpłaciła wadium, osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.


Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosiła:


184.700, - zł.


Nieruchomość została sprzedana za cenę:


186.700, - zł,


jako najwyższą cenę osiągniętą w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji.


Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę wraz z podatkiem VAT (23%) w wysokości:

217.524,08,- zł.

Nabywcą nieruchomości została następująca osoba, prowadząca działalność pod nazwą:


Firma Handlowo-Usługowa "DATER" Teresa Serwecińska

 

                                                               Wójt Gminy Mierzęcice
                                                            (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach i Mierzęcicach stanowiących własność Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:22.10.2012 09:43
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:25.10.2012 09:51