Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Mierzęcice z siedzibą   w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: “ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu Gminy w Mierzęcicach”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje  o wyborze oferty najkorzystniejszej.


1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE  SEBANO SEBASTIAN NOKIELSKI,  MZYKI, UL. SŁONECZNA 78, 42-283 BORONÓW.

 

Uzasadnienie

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.10.2012 r. do godziny 09:30 złożono   4 oferty.

Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu na podstawie przyjętego kryterium, tj. ceny - 100%.

W wyniku oceny oferta PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO USŁUGOWEGO  SEBANO SEBASTIAN NOKIELSKI, MZYKI, UL. SŁONECZNA 78, 42-283 BORONÓW  uzyskała 100 pkt.

Poniżej zestawienie ofert wraz z oceną punktową:

 

NR OFERTY

 

NAZWA FIRMY

 

LICZBA PUNKTÓW

 

 

1

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „NOW-BUD” ANETA NOWAK, 42-460 TOPOROWICE,    UL. ŹRÓDLANA 50


 

64,5

 

2

 

P.P.H.U „BUDOMIX” CZESŁAW IŁYSZYN,  UL. ZAPARKOWA 58, 42-400 ZAWIERCIE

 

 

44,5

 

3

 

DROGREM S.C. ŁUKASZ KYRCZ, TERESA KYRCZ

41-902 BYTOM, UL. PRUSA 40/4

 

 

77

 

4

 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE  „SEBANO” SEBASTIAN NOKIELSKI,  MZYKI,  UL. SŁONECZNA 78, 42-283 BORONÓW

 

100

 

2.   Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3.   Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  

      publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2. pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.


                                                             Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu Gminy w Mierzęcicach"
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:03.10.2012 14:03
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:03.10.2012 14:12