341/ZP-6/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Urząd Gminy 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95, woj. śląskie, pow. będziński tel. 032 2887900, fax 032 2887055, www.mierzecice.pl, e-mail: gmina@mierzecice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na opracowanie zmiany fragmentu planu miejscowego zagospodarownia przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej sołectw: Boguchwałowice, Przeczyce, Toporowice, Sadowie. (PKWiU: 74.20.5)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (pożądany) - 2004.06.30.

Wadium - 7000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

-  Grzegorz Gawroński, Jerzy Jóźwik,

e-mail: ggawronski@mierzecice.pl,

tel. 032 2887900 w. 115, lok. 4, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 22.

Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2003 o godzinie 1200.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.09.2003 o godzinie 1300 w siedzibie zamawiającego, lok. 20.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniających warunki dodatkowe:

-  spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg na opracowanie zmiany fragmentu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej sołectw: Boguchwałowice, Przeczyce, Toporowice, Sadowie
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:20.08.2003 11:46
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.12.2004 12:31