Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 04.07.2005r.

O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH  O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU  I JEGO OCHRONIE

Stosownie do art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)


informuję

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na wniosek: F.H.P.U. „TRANS-STAL” Wojciech Kuźniar Pyrzowice ul. Siedliska 11, F.H.P.U. „TRANS-KRZYCH” Krzysztof Kuźniar Pyrzowice ul. Siedliska 11 oraz F.H.P.U. „AN MET” Anna Kuźniar Pyrzowice ul. Siedliska 11, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części bazy magazynowej na skup złomu, przewidzianej do lokalizacji na terenie działki nr 201/1 w Mierzęcicach.


Informacje na temat wydanej decyzji można uzyskać w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. Nr 4, tel. (032) 288-79-00 w. 121.
WÓJT GMINY MIERZĘCICE

/-/ STANISŁAW PAKS    

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2005 09:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż