Mierzęcice, dnia 04.05.2012 r.


WÓJT GMINY MIERZĘCICE


na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

informuje, że

w dniu 24.04.2012 roku (wtorek) w sali posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, odbył się:

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, położonej w:
Mierzęcicach - działka nr 320/81 k.m. 5 objęta księgą wieczystą Nr CZ1Z/00045663/4.

Do uczestnictwa w przetargu nie zgłosiła się żadna osoba.


Pierwszy przetarg ustny zakończył się wynikiem negatywnym.

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, położonej w:
Mierzęcicach - działka nr 320/82 k.m. 5 objęta księgą wieczystą Nr CZ1Z/00045663/4.

Do uczestnictwa w przetargu nie zgłosiła się żadna osoba.


Pierwszy przetarg ustny zakończył się wynikiem negatywnym.

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, położonej w:
Mierzęcicach - działka nr 320/83 k.m. 5 objęta księgą wieczystą Nr CZ1Z/00045663/4.

Do uczestnictwa w przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wpłaciła wadium, osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.


Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosiła:


10.800, - zł.


Nieruchomość została sprzedana za cenę:


10.910, - zł,


jako najwyższą cenę osiągniętą w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji.


Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę wraz z podatkiem VAT (23%) w wysokości:
13.419,30,- zł.

Nabywcą nieruchomości została następująca osoba:


Andrzej Wiejacha

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, położonej w:

Mierzęcicach - działka nr 320/84 k.m. 5 objęta księgą wieczystą Nr CZ1Z/00045663/4.

Do uczestnictwa w przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wpłaciła wadium, osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosiła:11.400, - zł.

Nieruchomość została sprzedana za cenę:

11.520, - zł,

jako najwyższą cenę osiągniętą w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę wraz z podatkiem VAT (23%) w wysokości:

14.169,60,- zł.

Nabywcą nieruchomości została następująca osoba:

Anna Kuźniar


  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, położonej w:

Mierzęcicach - działka nr 320/85 k.m. 5 objęta księgą wieczystą Nr CZ1Z/00045663/4.

Do uczestnictwa w przetargu zostały dopuszczone 2 osoby, które wpłaciły wadium, 2 osoby, które wpłaciły wadium po terminie nie zostały dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosiła:

10.900, - zł.

Nieruchomość została sprzedana za cenę:

11.010, - zł,

jako najwyższą cenę osiągniętą w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę wraz z podatkiem VAT (23%) w wysokości:

13.542,30,- zł.

Nabywcą nieruchomości zostały następujące osoby:

Adam i Izabela Sroka


                                                               Wójt Gminy Mierzęcice
                                                            (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Mierzęcicach stanowiących własność Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:04.05.2012 14:12
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:04.05.2012 15:18