Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Mierzęcice z siedzibą w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęćdla uczestników projektu pt.: I ty możesz zostać geniuszem w klasach I-III, Szkół Podstawowych na terenie Gminy Mierzęcice, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zadanie podzielono na 20 części.

 

Część zamówienia nr 1.

Zajęcia dla dzieci  klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach w 2 grupach zajęciowych, z których każda będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 120 godzin zajęć.

 

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęło  5 ofert niepodlegających odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

oferty zostały ocenione następująco:

 

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

1

Centrum Edukacyjne Future Alicja Gałązka,ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

70

71,43

2

3

Aleksandra Czapla ul. Wolności 207a, 42-460 Mierzęcice

55

90,91

3

6

Renata Urbańczyk, ul. Wojska Polskiego 5,  42-460 Nowa Wieś

60

83,33

4

10

Justyna Kacperczyk, ul. Dąbrowska 65, 42-510 Wojkowice Kościelne

65

76,92

5

12

Marta Rok – Szymańska, ul. Paderewskiego 20/35, 42-400 Zawiercie

50

100


Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Marta Rok – Szymańska, ul. Paderewskiego 20/35, 42-400 Zawiercie.

 

Część zamówienia nr 2.

Zajęcia dla dzieci  klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach w  2 grupach zajęciowych,
z których każda będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 120 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej     w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły  3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału   w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

 Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

1

Centrum Edukacyjne Future Alicja Gałązka,ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

70

71.43

2

3

Aleksandra Czapla ul. Wolności 207a,   42-460 Mierzęcice

55

90,91

3

14

Anna Wilczyńska, ul. PowstańcówŚląskich 13/44, 41-250  Czeladź

50

100

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Anna Wilczyńska, ul. Powstańców Śląskich 13/44, 41-250  Czeladź.


Część zamówienia nr 3.

Zajęcia dla dzieci  klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Przeczycach w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć.


Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej    w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły  2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału  w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

 Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

1

Centrum Edukacyjne Future Alicja Gałązka,ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

70

71,43

2

15

Anna Jaskólska, ul. Podgórna 8, 42-460 Przeczyce

50

100

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Anna Jaskólska, ul. Podgórna 8, 42-460 Przeczyce.

 

Część zamówienia nr 4.

Zajęcia dla dzieci  klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Toporowicach w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej    w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły  2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału   w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

1

Centrum Edukacyjne Future Alicja Gałązka,ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

70

78,57

2

3

Aleksandra Czapla ul. Wolności 207a, 42-460 Mierzęcice

55

100

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Aleksandra Czapla ul. Wolności 207a, 42-460 Mierzęcice.

 

Część zamówienia nr 5.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach  w 2 grupach zajęciowych,
z których każda będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 120 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej   w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły  2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

1

Centrum Edukacyjne Future Alicja Gałązka,ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

70

71,43

2

11

Danuta Białas, ul. 21 Stycznia 59c, 42-460 Przeczyce

50

100

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Danuta Białas, ul. 21 Stycznia 59c, 42-460 Przeczyce.

 

Część zamówienia nr 6.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach  w 2 grupach zajęciowych,
z których każda będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 120 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej  w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły  2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

1

Centrum Edukacyjne Future Alicja Gałązka,ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

70

71,43

2

11

Danuta Białas, ul. 21 Stycznia 59c, 42-460 Przeczyce

50

100

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Danuta Białas, ul. 21 Stycznia 59c, 42-460 Przeczyce.


Część zamówienia nr 7.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Przeczycach w 2 grupach zajęciowych,
z których każda będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 120 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej    w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły  2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału  w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferty zostały ocenione następująco:

 Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

1

Centrum Edukacyjne Future Alicja Gałązka,ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

70

71,43

2

11

Danuta Białas, ul. 21 Stycznia 59c, 42-460 Przeczyce

50

100

 
Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Danuta Białas, ul. 21 Stycznia 59c, 42-460 Przeczyce.

 

Część zamówienia nr 8.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Toporowicach w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej    w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły  2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału  w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

 oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

1

Centrum Edukacyjne Future Alicja Gałązka,ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

70

71,43

2

11

Danuta Białas, ul. 21 Stycznia 59c, 42-460 Przeczyce

50

100

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Danuta Białas, ul. 21 Stycznia 59c, 42-460 Przeczyce.


Część zamówienia nr 9.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach  w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej   w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęła  1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferował najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

1

Centrum Edukacyjne Future Alicja Gałązka,ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

70

100

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Danuta Białas, ul. 21 Stycznia 59c, 42-460 Przeczyce.


Część zamówienia nr 10.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach  w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej    w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły  2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

1

Centrum Edukacyjne Future Alicja Gałązka,ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

70

71,43

2

14

Anna Wilczyńska, ul. Powstańców Śląskich 13/44, 41-250  Czeladź

50

100

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Anna Wilczyńska, ul. Powstańców Śląskich 13/44, 41-250  Czeladź.


Część zamówienia nr 11.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej  w Przeczycach  w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej    w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły  3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału  w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

1

Centrum Edukacyjne Future Alicja Gałązka,ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

70

71,43

2

9

Justyna Kacperczyk, ul. Dąbrowska 65, 42-510 Wojkowice Kościelne

65

76,92

3

17

Małgorzata Hyla, ul. Podgórna 2,       42- 460 Mierzęcice

50

100

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Małgorzata Hyla, ul. Podgórna 2, 42- 460 Mierzęcice.

 

Część zamówienia nr 12.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach  w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej  w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły  2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

2

P.U. SWIMART Nauka i doskonalenie pływania, Gabriela Krowicka, ul. Kowalczyka 16, 42-500 Będzin

52,38

100

2

8

Anna Studentkowska – Tokarska, ul. Osiedle,  171/22, 42-460 Mierzęcice

60

87,3

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

P.U. SWIMART Nauka i doskonalenie pływania, Gabriela Krowicka, ul. Kowalczyka 16, 42-500 Będzin.


Część zamówienia nr 13.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach  w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej   w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły  2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

2

P.U. SWIMART Nauka i doskonalenie pływania, Gabriela Krowicka, ul. Kowalczyka 16, 42-500 Będzin

52,38

100

2

5

Renata Bakalarz, ul. Targowa 28a, 42-460 Przeczyce

60

87,3

 

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

P.U. SWIMART Nauka i doskonalenie pływania, Gabriela Krowicka, ul. Kowalczyka 16, 42-500 Będzin.

 

Część zamówienia nr 14.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Przeczycach  w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej    w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły  3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

2

P.U. SWIMART Nauka i doskonalenie pływania, Gabriela Krowicka, ul. Kowalczyka 16, 42-500 Będzin

52,38

95,46

2

4

Anna Kucharczak, ul. Podgórna 1, 42-460 Przeczyce

60

83,33

3

13

Izabela Kielan, ul. Hektary 4c, 42-510 Wojkowice Kościelne

50

100

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Izabela Kielan, ul. Hektary 4c, 42-510 Wojkowice Kościelne.


Część zamówienia nr 15.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Toporowicach w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej   w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły  4 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferowali najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

2

P.U. SWIMART Nauka i doskonalenie pływania, Gabriela Krowicka, ul. Kowalczyka 16, 42-500 Będzin

52,38

95,46

2

5

Renata Bakalarz, ul. Targowa 28a, 42-460 Przeczyce

60

83,33

3

13

Izabela Kielan, ul. Hektary 4c, 42-510 Wojkowice Kościelne

50

100

4

8

Anna Studentkowska – Tokarska, ul. Osiedle,  171/22, 42-460 Mierzęcice

60

83,33


Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Izabela Kielan, ul. Hektary 4c, 42-510 Wojkowice Kościelne.


Część zamówienia nr 16.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach w 2 grupach zajęciowych, z których każda będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 120 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej   w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęła  1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca spełnia warunki udziału   w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferował najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. 

oferty zostały ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

7

Anna Studentkowska – Tokarska, ul. Osiedle,  171/22, 42-460 Mierzęcice

60

100

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Anna Studentkowska – Tokarska, ul. Osiedle,  171/22, 42-460 Mierzęcice.

 

Część zamówienia nr 17.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć. 

Nie wpłynęła  żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Część zamówienia nr 18.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Przeczycach w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć.

Zamawiający dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców wymienionych poniżej   w tabeli.

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęła  1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferował najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

oferta została ocenione następująco:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

1

16

Lidia Bańka, ul. Ludowa 33, 42-470 Siewierz

50

100

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Lidia Bańka, ul. Ludowa 33, 42-470 Siewierz.


Część zamówienia nr 19.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w judo.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Toporowicach w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć.

Nie wpłynęła  żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Część zamówienia nr 20.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w tenisie stołowym.

Prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Toporowicach w 1 grupie zajęciowej, która będzie miała 1 godzinę zajęć tygodniowo tj. łącznie 60 godzin zajęć.

Nie wpłynęła  żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Oferty odrzucone

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zamawiający informuje, że oferta:

 

 Wykonawcy Nr 12:

Marta Rok – Szymańska, ul. Paderewskiego 20/35, 42-400 Zawiercie, złożona na część zamówienia Nr 2,3,4,5,6,7,8, w prowadzonym postępowaniu została odrzucona zgodnie z art. 89 ust1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca złożył ofertę na część zamówienia Nr 2,3,4,5,6,7,8 której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia ponieważ formularz ofertowy nie został podpisany.

W tym przypadku Zamawiający nie może zastosować  z art 26 ust. 3 i 4 oraz art.87 ust 2 pkt 3, formy wyjaśnień, uzupełnień czy poprawienia oferty.

Wykonawcy Nr 14:

Anna Wilczyńska, ul. Powstańców Śląskich 13/44, 41-250  Czeladź, złożona na część zamówienia Nr 6, w prowadzonym postępowaniu została odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca złożył ofertę na część zamówienia nr 6, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w Rozdziale 5 pkt 1.3  wymaga:

wykształcenie wyższe w zakresie logopedii z przygotowaniem pedagogicznym  lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe  w zakresie logopedii do realizacji zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Z oferty Wykonawcy wynika, iż nie spełnia kwalifikacji wymaganych przez Zamawiającego, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia   w  rozdziale 5, pkt 1.3.


Wykonawcy Nr 3:

Aleksandra Czapla ul. Wolności 207a, 42-460 Mierzęcice złożona na część zamówienia Nr 11, 13 w prowadzonym postępowaniu została odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca złożył ofertę na część zamówienia nr 11, 13 , której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w Rozdziale 5 pkt 1.3  wymaga:

wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-społecznej; lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I – III Szkoły Podstawowej i pedagogiki specjalnej, psychologii dziecięcejlub oligofrenopedagogiki i terapii psychologicznej do realizacji zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej lub wykształcenie wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej do realizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci   z wadami postawy,

Z oferty Wykonawcy wynika, iż nie spełnia kwalifikacji wymaganych przez Zamawiającego, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w  rozdziale 5, pkt 1.3.


Termin zawarcia umowy

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, informuje się, że umowa   w sprawie zamówienia

publicznego może być zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.


                                                                           Wójt Gminy Mierzęcice

                                                                      /-/ mgr Grzegorz Podlejski 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn. "Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: I ty możesz zostać geniuszem w klasach...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:02.02.2012 14:43
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:02.02.2012 15:24