Mierzęcice, dnia 24.01.2012 r.

 

WÓJT GMINY MIERZĘCICE

 

na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

informuje, że

w dniu 16.01.2012 roku (poniedziałek) w sali posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, odbył się:

 

  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mierzęcice, sprzedawanych łącznie położonych w:

Sadowiu (działka nr 208 k.m. 2, działka nr 209 k.m. 2, działka nr 210 k.m. 2, działka nr 211 k.m. 2, wszystkie objęte księgą wieczystą Nr CZ1Z/00045607/5).

 

Do uczestnictwa w przetargu nie zgłosiła się żadna osoba.
Drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mierzęcice, sprzedawanych łącznie położonych w:

Mierzęcicach (działka nr 3089/5 k.m. 15 objęta księgą wieczystą Nr CZ1Z/00045847/8, 1/3 udziału w działce 3089/1 k.m. 15, objętej księgą wieczystą Nr CZ1Z/00067231/7).

 

Do uczestnictwa w przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wpłaciła wadium, osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosiła:

60.400, - zł.


Nieruchomość została sprzedana za cenę:


61.010, - zł,

jako najwyższą cenę osiągniętą w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę wraz z podatkiem VAT (23%) w wysokości:

75.042,30,- zł.

Nabywcą nieruchomości została następująca osoba:

Roman Pawelec


  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, położonej w:

Mierzęcicach - działka nr 890 k.m. 12 objęta księgą wieczystą Nr CZ1Z/00047763/9.

 

Do uczestnictwa w przetargu nie zgłosiła się żadna osoba.
Drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


                                                               Wójt Gminy Mierzęcice
                                                            (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu i Mierzęcicach stanowiących własność Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:24.01.2012 12:44
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:24.01.2012 13:27