Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji w sprawie budowy chodnika przy ul. Swobody.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 24 maja 2005 r.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

z   a   w   i   a   d   a   m   i   a   m

że w dniu 18.05.2005 r. na wniosek: Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Węgroda 59, została wydana, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr D-205 i 484 położonych w Boguchwałowicach.

 

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej powyższego zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 4. tel. (032) 288-79 -00 w.121

                                                                                             WÓJT GMINY MIERZĘCICE

                                                                                                  /-/ STANISŁAW PAKS

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji w sprawie budowy chodnika przy ul. Swobody.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2005 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż