Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Mierzęcice z siedzibą  w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: “Dokończenie I etapu budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje      o wyborze oferty najkorzystniejszej.


1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE  SEBANO SEBASTIAN NOKIELSKI,  MZYKI, UL. SŁONECZNA 78, 42-283 BORONÓW.

 

 Uzasadnienie

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.12.2011 r. do godziny 11:30 złożono          8 ofert.

Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu na podstawie przyjętego kryterium, tj. ceny - 100%.

W wyniku oceny oferta PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO USŁUGOWEGO  SEBANO SEBASTIAN NOKIELSKI, MZYKI, UL. SŁONECZNA 78, 42-283 BORONÓW  uzyskała 100 pkt.

 

Poniżej zestawienie ofert wraz z oceną punktową:

 

NR OFERTY

 

 

NAZWA FIRMY

 

LICZBA PUNKTÓW

 

1

 

 

P.U.H „DOMAX” ARKADIUSZ MIKA,                         42-283 BORONÓW, UL. GRABIŃSKA 8

 

 

84,67

 

2

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SEBANO SEBASTIAN NOKIELSKI MZYKI  

UL. SŁONECZNA 78, 42-283 BORONÓW

 

100

 

3

 

ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY MARIA FISIOR, 42-624 OSSY UL. WYZWOLENIA 23

 

 

74

 

4

 

EUROVIA POLSKA S.A BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE

 

 

80,23

 

5

 

 

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE,                      42-431 ZAWIERCIE UL. OKIENNIK  22

 

 

78,51

 

6

 

 

TRADE BERG SP. Z.O.O, 42-606 TARNOWSKIE GÓRY, UL. MIODOWA 1

 

 

93,01

 

7

 

 

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH „EMBUD”             UL. KOPALNIANA 10A, 41-208 SOSNOWIEC

 

 

58,68

 

8

 

 

DROGREM S.C  ŁUKASZ KYRCZ TERESA KYRCZ, 41-902 BYTOM, UL. PRUSA 40/4

 

 

97,12

2.   Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2. pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.


                                                      Wójt Gminy Mierzęcice

                                                                   /-/ mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.: "Dokończenie I etapu budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu"
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:13.12.2011 15:19
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:13.12.2011 15:19