UCHWAŁA NR IX/55/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 czerwca 2011 r.


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2010

       Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r.,Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za rok 2010, a także sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu za rok 2010Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje


§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Mierzęcice za rok 2010.

§2. Zatwierdza się sprawozdanie Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu za rok 2010.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2010
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.07.2011 07:36
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:08.09.2011 09:37