OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 sierpnia 2011r. 

       Na podstawie art. 16 i art. 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 113 z późn.zm.) oraz uchwałą Nr XL/260/2010 Rady Gminy Mierzęcice  z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 68, poz. 1819) 

podaję do wiadomości publicznej

informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego,  w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r.

 

Nr obwodu

Granice obwodu
głosowania


Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1

Sołectwo Mierzęcice

Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach

(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego)

2

Sołectwo Przeczyce

Szkoła Podstawowa

w Przeczycach

3

Sołectwo Toporowice

Szkoła Podstawowa  

w Toporowicach

4

Sołectwo Nowa Wieś

Sołectwo Najdziszów

Gimnazjum

w Nowej Wsi

5

Sołectwo Boguchwałowice

Szkoła Podstawowa

w Boguchwałowicach

6

Sołectwo Sadowie

Sołectwo Zawada

Remiza OSP

w Sadowiu

7

Sołectwo Mierzęcice Osiedle

Szkoła Podstawowa

Nr 2 w Mierzęcicach

8

 Sołectwo Mierzęcice II

Siedziba OSP

w Mierzęcicach II

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011r.
w godzinach od 7:00 - 21:00

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Wójtowi do dnia 19 września 2011 r.
 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Grzegorz Podlejski 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:07.09.2011 11:41
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:07.09.2011 11:52