Mierzęcice, dn. 19.08.2011r.Informacja o unieważnieniu przetargu dla zadania

"Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych  wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu w roku szkolnym 2011/2012"


sygnatura akt: GK.341-3/11


Tryb - przetargu nieograniczony


na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2010r. Nr 113, poz. 795 z późn. zm.). Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym złożono do dnia 17.08.2011r. (termin składania ofert) 2 oferty, których ceny za 1 km wyniosły:

  1. PHU"ELMIX" Usługi Przewozowe Wiesław Szotek, ul. Rewolucjonistów 6/16, 42-500 Będzin – 3,20 zł brutto, co daje kwotę 86.400 zł (3,20zł/km x 135 km x 10 m-cy x 20 dni)

  2. Skowyrski Emil Usługi Przewozowe, ul. Węgroda 24, 42-582 Rogoźnik – 3,74 zł brutto, co daję kwotę 100.980 zł (3,74zł/km x 135 km x 10 m-cy x 20 dni)

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zadania to 68.000zł. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia postępowanie zostało unieważnione.

W związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o unieważnieniu przetargu dla zadania - dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:22.08.2011 11:26
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:22.08.2011 11:31