WÓJT GMINY MIERZĘCICE


    na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 (od dnia 02.08.2011 r. do 23.08.2011 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Sadowiu i Mierzęcicach przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.


                                                                    Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Sadowiu i Mierzęcicach przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:02.08.2011 10:40
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:02.08.2011 10:40