Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice powszchnej akcji odszczurzania.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE


    Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 5  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 662 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/78/2003 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice oraz w związku z wystąpieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej dotyczącym przeprowadzania akcji odszczurzania


zarządzam co następuje

w dniach od 11 do 14 kwietnia 2005 r. na terenie Gminy Mierzęcice

będzie przeprowadzona powszechna akcja odszczurzania


§ 1.

Akcja odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, a także na terenach gospodarstw rolnych.

§ 2.

W powszechnej akcji odszczurzania nie biorą udziału zakłady i przedsiębiorstwa, na terenie których przeprowadzane jest w ciągu roku odszczurzanie w oparciu o umowy stałej deratyzacji, niemniej jednak są one zobowiązane w okresie akcji profilaktycznie zabezpieczyć trutkami miejsca szczególnie opanowane przez gryzonie oraz tereny sąsiadujące z obiektami, na których zostały wyłożone trutki

§ 3.

Wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy obiektów zobowiązani są zaopatrzyć się w odpowiednią ilość trutek. Trutkę można zakupić w sklepach zaopatrzenia ogrodniczego oraz w sklepach wielobranżowych.

§ 4.

Trutkę należy stosować zgodnie z instrukcją stosowania załączoną do produktu.

§ 5.

Akcję odszczurzania należy przeprowadzić według następujących zasad:

  1. W dniach od 11 do 14 kwietnia 2005 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach występowania gryzoni uzupełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie w czasie trwania akcji.

  2. Trutkę należy wyłożyć na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w toaletach, w składach gospodarczych itp.

  3. W dniu 15 kwietnia br. należy zebrać padłe gryzonie oraz pozostałą trutkę, którą należy spalić lub zakopać na głębokości 1m w odległości nie mniejszej niż 50 m od źródeł wody pitnej.

  4. Osoby zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzenia akcji odszczurzania winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć przez mieszkańców i zwierzęta domowe, a w szczególności:

  • pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i otoczyć je w tym okresie szczególną opieką

  • zwierzęta i ptactwo domowe trzymać na okres akcji w zamknięciu

  • w miejscu wyłożenia trutki wywiesić ostrzeżenie „Uwaga trucizna”

  • w przypadku zatruć bezzwłocznie kierować osoby do najbliższego punktu pomocy lekarskiej.

§ 6.

Nadzór nad przebiegiem akcji sprawować będzie Urząd Gminy Mierzęcice, Komisariat Policji w Siewierzu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Mierzęcice, dnia 16.03.2005 r.

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice powszchnej akcji odszczurzania.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2005 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż