Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Mierzęcice z siedzibą      w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej  w Sadowiu”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.


1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „PIOBUD” PIOTR ŻURAWSKI,   41-902 BYTOM,   UL. MAŁGORZATKI 16/2.

 

Uzasadnienie

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.06.2011 r. do godziny 11:30 złożono     13 ofert.

Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu na podstawie przyjętego kryterium, tj. ceny - 100%.

W wyniku oceny oferta PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO „PIOBUD” PIOTR ŻURAWSKI,    41-902 BYTOM,   UL. MAŁGORZATKI 16/2 uzyskała 100 pkt.

Poniżej zestawienie ofert wraz z oceną punktową:

 

NR OFERTY

 

 

NAZWA FIRMY

liczba punktów

w kryterium cena - 100%

 

1

P.U.H „DOMAX” ARKADIUSZ MIKA,     42-283 BORONÓW, UL. GRABIŃSKA 8

 

 

62,77

 

2

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE,  42-431 ZAWIERCIE UL. OKIENNIK  22

 

 

64,61

 

3

ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY MARIA FISIOR, 42-624 OSSY UL. WYZWOLENIA 23

 

 

67,29

 

4

„WADROX” S.A, 42-200 CZĘSTOCHOWA,

UL. BOR 180

 

 

76,81

 

5

ZAKŁAD INŻYNIERII DROGOWEJ MARIA ROZMUS, UL. WODNA 12, 41-710 RUDA ŚLĄSKA

 

 

75,12

 

6

 

P.P.U.H „INWEST” MIROSŁAW      OMIELSKI    42-450 ŁAZY,UL. KRUCZKOWSKIEGO 10

 

 

64,90

 

7

ZAKŁAD BUDOWNICTWA DROGOWEGO WODNO KANALIZACYJNEGO I TRANSPORTU EDWARD HUCZ, 42-283 BORONÓW, UL 3 MAJA 27

 

70,01

 

8

 

EUROWIA POLSKA S.A BIELANY WŁOCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5,   55-040 KOBIERZYCE

 

 

54,75

 

9

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „PIOBUD” PIOTR ŻURAWSKI, 41-902 BYTOM,             UL. MAŁGORZATKI 16/2

 

100

 

10

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AMIBUD, 41-908 BYTOM, UL. DALEKA 5, ODDZIAŁ BYTOM UL. HUTNICZA 9

 

48,73

 

11

 

DROGREM S.C  ŁUKASZ KYRCZ TERESA KYRCZ, 41-902 BYTOM, UL. PRUSA 40/4

 

 

90,89

 

12

TRADE BERG SP. Z.O.O, 42-606 TARNOWSKIE GÓRY,UL. MIODOWA 1

 

 

89,74

 

13

 

ZAKŁAD ROBÓT KOMUNALNYCH BUD-KOM S.C, RYSZARD JEZIOROWSKI, ŁUKASZ JEZIOROWSKI, UL. WOJKOWICKA 29 A,  41-250 CZELADŹ

 

61,76


2.   Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3.   Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia   publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2. pkt 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.


                                                    Wójt Gminy Mierzęcice

                                                                   /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn.: "I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu".
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:17.06.2011 11:01
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:17.06.2011 11:16