Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia terminu akcji porządkowej na terenie Gminy Mierzęcice.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

     Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 662 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/78/2003 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice oraz w związku z wystąpieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej dotyczącym przeprowadzania akcji odszczurzania


ustalam

termin akcji porządkowej na terenie Gminy Mierzęcice

rozpoczynający się od dnia 1 do 9 kwietnia 2005 r.


    Zobowiązuję jednostki organizacyjne i osoby fizyczne będące właścicielami lub zarządcami nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Mierzęcice do uporządkowanie swoich posesji. Akcję porządkową należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2005 r. Po upływie tego terminu będą prowadzone kontrole z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komisariatu Policji .Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia terminu akcji porządkowej na terenie Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2005 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż