OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Mierzęcice,

do kontaktów: Grzegorz Gawroński, Jerzy Jóźwik,

ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie,

tel. 032 2887900, fax 032 2887055,

e-mail: gmina@mierzecice.pl, www.mierzecice.pl.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Nie.

Szacunkowa wartość całkowita (bez VAT): 7120,77 EUR.

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1)    Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane
    2)
    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
   
3)   
Nomenklatura
    3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):     

    4)    Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie posadzek w Ośrodku Zdrowia w Mierzęcicach ul. Wolności 137 (SPZOZ w Mierzęcicach).
    5)    
Krótki opis:
zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, wykonanie wylewki korygujaco-wyrównującej oraz warstwy wygładzającej, ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych typu przemysłowego oraz z płytek ceramicznych.
   

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
III.1)     Udzielenie i wartość zamówienia
     1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa” ul. Pogorzelska 5, 42-400 Zawiercie, tel. 032 6722088 fax 032 6723175.

     1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):

        Cena: 16889,68

           Oferta z najniższa ceną: 16889,68 / oferta z najwyższą ceną:    21650,64

        Waluta: PLN

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
 IV.1)   Data udzielenia zamówienia: 01.03.2005 r.
        2)  Liczba otrzymanych ofert: 4 

      3)     Data wysłania ogłoszenia: 03.03.2005 r.

WÓJT GMINY MIERZĘCICE

 

/-/ STANISŁAW PAKS   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.03.2005 13:50
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.03.2005 13:50