UCHWAŁA NR III/16/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

      Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 32 ust. 1 Statutu Gminy Mierzęcice uchwalonego Uchwałą Nr IV/45/2003 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice z późn. zm. ( Dz.Urz.Woj.Śląsk. z 2003r. Nr 10, poz. 359 z późn. zm. )

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§1. Powołać Pana Biedroń Jacka na Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:16.12.2010 12:44
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:16.12.2010 12:44