UCHWAŁA NR III/15/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: powołania stałej Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

       Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 30 ust. 1 Statutu Gminy Mierzęcice uchwalonego Uchwałą Nr IV/45/2003 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice z późn. zm. ( Dz.Urz.Woj.Śląsk. z 2003r. Nr 10, poz. 359 z późn. zm. )

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§1. Powołać stałą Komisję Gospodarczą i Bezpieczeństwa Publicznego w następującym składzie:

  1. Pan Kańtoch Marek
  2. Pan Skrzypiec Leszek
  3. Pan Kieras Adam
  4. Pani Jaskólska Anna
  5. Pan Engelhardt Władysław
  6. Pan Biedroń Jacek
  7. Pani Pustkowska Ewa
  8. Pan Zimnik Grzegorz

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:16.12.2010 12:41
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:16.12.2010 12:41