UCHWAŁA NR III/8/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Mierzęcice

        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.2 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r., Nr 223, poz.1458 późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz.398 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§1. Ustalić dla Wójta Gminy Mierzęcice Pana Grzegorza Podlejskiego wynagrodzenie miesięczne (brutto), w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4.630,00 zł,

2) dodatek funkcyjny w kwocie: 1.550,00 zł,

3) dodatek specjalny w kwocie stanowiącej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 2.472,00 zł,

4) ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 6 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:16.12.2010 12:07
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:16.12.2010 12:07