UCHWAŁA NR I / 3 / 2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice.

     Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Mierzęcice stwierdza:

§1. że w wyniku głosowania tajnego na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Mierzęcice została wybrana Pani Beata Polaniecka.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Twardoch       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.12.2010 13:25
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:16.12.2010 10:57