UCHWAŁA NR I / 1 / 2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 1 grudnia 2010 r.


w sprawie: przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice


        Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Mierzęcice uchwala:

§1. Przyjąć "Regulamin Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice i Wiceprzewodniczącego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący obrad I sesji
Rady Gminy Mierzęcice    
     
Tadeusz Szczepańczyk     

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.12.2010 13:08
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:16.12.2010 10:59