Uchwała Nr XXV / 168 / 2004

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia  3 grudnia 2004 roku.

w sprawie : opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Będzinie.      

                 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) na wniosek Starosty Będzińskiego.

                                    Rada Gminy Mierzęcice

 

                                             u c h w a l a

                                                                 § 1.

Zaopiniować pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie  poprzez likwidację Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy zlokalizowanej w Czeladzi przy ulicy Szpitalnej 3 w związku z przejęciem jej funkcji wraz z pracownikami w trybie art. 231 k..p. przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFA-MED.” Sp. z o.o. zlokalizowany w Czeladzi ul. Szpitalna 11 w drodze cesji kontraktu zawartego z ŚOW NFZ w Katowicach.

                                                                 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

                                                                 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:08.12.2004 13:47
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:08.12.2004 13:47