OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 28 października 2004 r.

 

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 53. ust. 1 ustwy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 15.09.2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "ENION" S.A. Oddział w Bedzinie Będziński Zakład Elektroenergetyczny z siedzibą w Będzinie przy ul. Małobłądziej 141 polegającej na:

  • budowie linii napowietrznej ŚN zasilającej stację transformatorową słupową.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce nr D-507 położonej w Mierzęcicach, działce nr 16/18 położonej w Przeczycach oraz działce nr 496/3 położonej w Boguchwałowicach.

Z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej powyższego zamierzenia inwestycyjnego można zapoznac się w ciągu 14 dni od daty ukazania się ninejszego obwiesszczenia w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 4. tel. (032) 288-79-00 w. 121

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii napowietrznej ŚN zasilającej stację transformatorową, słupową.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.11.2004 10:52
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.11.2004 13:22