ZARZĄDZENIE Nr 0151/337/2010
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.


     Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467)


zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Mierzęcice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Wójta Gminy Mierzecice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:31.05.2010 12:44
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:31.05.2010 15:31