ZARZĄDZENIE Nr 0151/338/2010
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 31 maja 2010 r.

 

w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

 

       Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467)

zarządza się, co następuje:


§ 1. Wskazuje się osoby wchodzące z urzędu do obwodowych komisji wyborczych powoływanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.:

  1. do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mierzęcicach - Grażyna Czapla.

  2. do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Mierzęcicach – Małgorzata Drzewiecka.

  3. do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Mierzęcicach – Wiesława Łopuszańska.

  4. do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Mierzęcicach – Teresa Banaś.

  5. do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Mierzęcicach – Katarzyna Burczyk.

  6. do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Mierzęcicach – Ewa Małota.

  7. do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Mierzęcicach – Agnieszka Nowak.

  8. do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Mierzęcicach – Bożena Lazar.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:31.05.2010 12:41
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:31.05.2010 12:50