KOMUNIKAT
Wójta Gminy Mierzęcice
w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Komitety Wyborcze !

        Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r., stanowiącym Załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 65, poz.405), pełnomocnicy komitetów wyborczych proszeni są o składanie list kandydatów
do składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Druki zgłoszeń można odbierać i wypełnione składać w budynku Urzędu Gminy w Mierzęcicach, przy ul. Wolności 95, (pok. 22) od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu, tj. od 730 do 1530.

Druki zgłoszeń są również dostępne na stronie internetowej www.mierzęcice.bip.info.pl ("Wybory – Wybory Prezydenta RP- Informacje urzędu”).

Termin składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP upływa 28 maja 2010 r. (do godz. 1530 - godzina zakończenia pracy urzędu).

Do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie osoby zgłaszającej. Informacje telefoniczne udzielane są pod nr telefonu: (0-32) 288-79-00 w. 208.


Wójt Gminy Mierzęcice

 /-/ Krzysztof Kobiałka 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat Wójta Gminy Mierzęcice dot. składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:11.05.2010 11:51
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:11.05.2010 11:51