Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2009.

UCHWAŁA NR XLII/277/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2009.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 a późn. zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 , poz. 694 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co następuje

§1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za 2009 rok, zgodnie z którym:

  • sumy bilansowe aktywów i pasywów wynoszą: 140 221,50
  • strata wynosi: 18 691,99

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2009.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.04.2010 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż