Uchwała w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XLI/267/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 24 marca 2010 r.
 

w sprawie: wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2011 rok
 

        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420),
 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co następuje:
 

§1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mierzęcice na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2010 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż