Uchwała Nr XXIV/151/2004
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 15 października 2004r.

 

w sprawie:  zamiany nieruchomości położonych w Sadowiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.).

Rada Gminy

uchwala

§ 1.

 

Przeznaczyć do zamiany nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy, położoną w Sadowiu, oznaczoną nr ewidencyjnym 247 i 281 k.m. 1 o łącznej powierzchni 5438 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW 2932 na nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą właśność Pani Doroty Nykiel, położoną w Sadowiu, oznaczoną nr ewidencyjnym 244 i 278 k.m. 1 o powierzchni 5462 m2.

 

§ 2.

 

Róźnice wartości zamienianych nieruchomości regulowane będą w formie dopłat po dokonaniu wyceny zamienianych nieruchomości.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Sadowiu.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.10.2004 09:59
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:28.10.2004 10:31