Uchwała Nr XXVI/157/2004

Rady Gminy Mierzecice

z dnia 15 października 2004 roku.

 

w sprawie: opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwała

§ 1.

Zaopiniowac pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację:

  1. Poradni Neurologicznej, Poradni Okulistycznej i Poradni Otolaryngologicznej zlokalizowanych przy ul. Zwycięstwa 38 w Czeladzi w związku z przejęciem ich funkcji i zabezpieczeniem dotychczasowych udzielanych w nich świadczeń przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego "MEDICAL M & S" Sp. z o.o mieszczący się przy ul. Zwycięstwa 38 w Czeladzi w drodze cesji kontaktu zawartego w ŚOW NFZ w Katowicach.

  2. Pracowni spirometrii zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Sienkiewicza 17 w związku z przejęciem jej funkcji przez Pracownię badań czynnościowych układu oddechowego działającą w PZZOZ w budynku przy ul. Szpitalna 40 w Czeladzi.

  3. Oddziału Dla Przewlekle Chorych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12, którego dotychczasowe świadczenia zabezpieczone zostaną przez Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Oddział Opieki Paliatywnej działające w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie. 
     

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:27.10.2004 14:09
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 14:10