Mierzęcice, dnia 15.12. 2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 684.512,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Mierzęcice – Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych oraz odnowienie i utwardzenie terenu wokół budynku GOK.”,

przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2009 r. wybrano ofertę, którą złożył:


Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach

ul. Bankowa 22

42-460 Mierzęcice

Do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta:

Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach, ul. Bankowa 22, 42-460 Mierzęcice z ceną ofertową 147.409,43 PLN

Oferta spełniała warunki udziału w przetargu. Kryterium wyboru stanowiła niższa cena. Cena kredytu w ofercie była mniejsza niż kwota, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na finansowanie zamówienia.Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - usługi - zaciągnięcia kredytu długoterminowego...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:15.12.2009 13:15
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:15.12.2009 13:19