Uchwała Nr XXIV / 156 / 2004 

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 15 października 2004 roku.

w sprawie : opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bedzinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Mierzecice

 

uchwala

 

§ 1.

 

Zaopiniować pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu Bedzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bedzinie poprzez:

 

  1. Częściowo przekształcić Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Odziału Intensywnej Terapii Medycznej mieszczącego się w Czeladzi ulica Szpitalna 40 w związku z przejęciem jego funkcji wraz z pracownikami w trybie art. 231 k.p i zabezpieczeniem dotychczas udzielanych w nim świadczeń przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. Zapolskiej 3.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:27.10.2004 13:16
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 13:41