OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 26 października 2004 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

z   a   w   i   a   d   a   m   i   a   m

że w dniu 26.10.2004 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „ENION” S.A. BZE – Rejon Dystrybucji Będzin z siedzibą w Będzinie przy ul. Kościuszki 114 oraz Urzędu Gminy Mierzęcice, z siedzibą Mierzęcice ul. Wolności 95, polegającej na:

 

  • budowie sieci rozdzielczej n.n., sieci oświetleniowej oraz słupowej stacji transformatorowej i sieci ŚN, w Boguchwałowicach przy ul. Nadbrzeżnej.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce nr 484 położonej w Boguchwałowicach oraz na działce nr 1208/3 położonej w Przeczycach.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej powyższego zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 4. tel. (032) 288-79 -00 w.121

                                                                                              WÓJT GMINY MIERZĘCICE

                                                                                                 /-/ STANISŁAW PAKS

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci rozdzielczej, sieci oświetleniowej oraz słupowej stacji transformatorowej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:27.10.2004 10:14
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.11.2004 13:22