Uchwała Nr XXXVII/242/09
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 10 listopada 2009 r.


w sprawie: przystąpienia Gminy Mierzęcice do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


 

     Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na przystąpienie Gminy Mierzęcice do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mierzęcice do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:13.11.2009 13:34
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:13.11.2009 13:51