OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 25 października 2004 r.

             Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z poźniejszymi zmianami )

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25.10.2004 r. na wniosek " ENION" S.A. BZE - Rejon Dystrybucji Będzin z siedzibą w Będzinie przy ul. Kościuszki 114, została wydana, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • budowie linii kablowej stanowiącej zasilanie w energię elektryczną domków letniskowych,

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr: 483/214, 483/42, 425/1, 483/205 położonych w Boguchwałowicach przy ul. Fiołków i Sokołów.

            Z terścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej powyższego zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty ukazania się ninejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 4. tel.(32) 288-79-00 w.121

 

Wójt Gminy Mierzęcice

    /-/ inż. Stanisław Paks 

 

 

         

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji na budowe linii kablowej stanowiącej zasilanie w energię elektryczną.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:26.10.2004 09:56
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.11.2004 13:21