Uchwała Nr XXXVI/235/2009
Rada Gminy Mierzęcice
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli doraźnej


       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Mierzęcice przyjętego Uchwałą Nr IV/45/2003 Rady Gminy Mierzęcice ( Dz. U. Woj. Śląsk. z 2003r. Nr 10, poz.359 z późn. zm),


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

Zlecić Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice przeprowadzenie kontroli doraźnej działalności Wójta Gminy Mierzęcice w przedmiocie sposobu realizacji umów zawartych przez Gminę Mierzęcice z Krakowskim Przedsiębiorstwem Geologicznym „Pro-Geo” Sp. z o.o. za okres bieżącej kadencji Rady Gminy Mierzęcice.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli doraźnej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:07.10.2009 12:36
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.10.2009 08:15