Uchwała Nr XXXVI/228/2009

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 września 2009 r.w sprawie: zasad przyznawania nagród za długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubileusz 100 urodzin.            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 16, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. )

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

Ustalić dla mieszkańców Gminy Mierzęcice nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie:

  • z okazji 50 i 60 lat pożycia w wysokości 200,00 zł brutto (na osobę).

§ 2

Ustalić dla mieszkańców Gminy Mierzęcice z okazji 100 urodzin nagrodę w wysokości 500 zł brutto.

§ 3

Zobowiązania finansowe z tytułu niniejszej uchwały zostaną pokryte z budżetu Gminy Mierzęcice.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy do przyznawania i wręczenia nagród.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


/-/ Tadeusz Twardoch 
      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zasad przyznawania nagród za długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubileusz 100 urodzin.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:06.10.2009 13:11
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.10.2009 10:14