UCHWAŁA NR XXXV/225/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 2 września 2009 rokuw sprawie: opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Będzinie.        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz.89 z późn. zm.)


Rada Gminy

uchwala

§ 1

Zaopiniować pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie
częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Chorób Wewnętrznych C i D zlokalizowanych w Czeladzi przy ulicy Szpitalnej 40.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Będzinie.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:09.09.2009 08:08
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:09.09.2009 08:08