Mierzęcice, dnia 18 sierpnia 2009 r.INFORMACJA

 

      Uprzejmie informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”, przeprowadzonego w dniu 17 sierpnia 2009 r. wybrano ofertę z korzystniejszą ceną, którą złożył:

Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach
ul. Bankowa 22
42-460 Mierzęcice


Do wyznaczonego terminu wpłynęły 2 oferty:

  1. Banku Ochrony Środowiska S.A., Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 21, 40-085 Katowice z ceną ofertową 523.738,30 PLN

  2. Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach, ul. Bankowa 22, 42-460 Mierzęcice z ceną ofertową 498.279,61 PLN

Oferty spełniały warunki udziału w przetargu. Kryterium wyboru stanowiła niższa cena. Cena kredytu w ofertach była mniejsza niż kwota, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - usługi - „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:18.08.2009 13:22
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:18.08.2009 13:22