Mierzęcice, dnia 13.08.2009 r.


INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

 

        Zgodnie z art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych –„Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Mierzęcice”, przeprowadzonego w dniu 12 sierpnia 2009 r. wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną, którą złożyła firma:

P.P.U. „FIGLER” – Henryk Figler
ul. Witosa 73
42-603 Tarnowskie Góry


Oferta firmy: P.P.U. „FIGLER” – Henryk Figler, 42-603 Tarnowskie Góry, Ul. Witosa 73 została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż przedstawia ona najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów oceny ofert – najniższą cenę.

 

/-/ inż. Zdzisław Majcherczak

z up. Wójta Gminy Mierzęcice

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - roboty budowlane - "Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Mierzęcice".
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:13.08.2009 14:22
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:13.08.2009 14:22