OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 28 września 2004 r.

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

z   a   w   i   a   d   a   m   i   a   m

 

że w dniu 18.05.04 r. zostało wszczęte, na wniosek: „ENION” S.A. BZE – Rejon Dystrybucji Będzin z siedzibą w Będzinie przy ul. Kościuszki 114, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

  •  budowie linii kablowej stanowiącej zasilanie w energię elektryczną domków letniskowych,

 

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr: 483/214, 483/42, 425/1, 483/205  położonych w Boguchwałowicach przy ul. Fiołków i ul. Sokołów.

 

Z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej powyższego zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 4. tel. (032) 288-79 -00 w.121

 

 

                                                                                           WÓJT GMINY MIERZĘCICE

                                                                                                /-/ STANISŁAW PAKS

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji na budowe linii kablowej stanowiącej zasilanie w energię elektry
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.09.2004 12:33
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.11.2004 13:21