INFORMACJA
dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji


Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 6 marca 2023 r. do 13 marca 2023 r. do godz.15.30 przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2023.

W wymienionym terminie  do Urzędu Gminy Mierzęcice nie wpłynęły od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały.

 

z up. Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr inż. Iwona Pańta
Zastępca Wójta

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2023
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Pańta
Data publikacji:14.03.2023 09:39
Informację aktualizował:Iwona Pańta
Data aktualizacji:14.03.2023 09:39