INFORMACJA

Informuję, że w dniach od 6 lutego 2023r. do 13 lutego 2023r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.


Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków", stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.870.2023 z dnia 27 stycznia 2023r.


Wypełniony formularz należy składać do dnia 13 lutego 2023 r. do godziny 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mierzęcicach ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pok. nr 22) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@mierzecice.pl
Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Gminy Mierzęcice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Pańta
Data publikacji:30.01.2023 11:39
Informację aktualizował:Iwona Pańta
Data aktualizacji:30.01.2023 11:44