Mierzęcice, dnia 30.06.2009 r.

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY


      Zgodnie z art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach”, przeprowadzonego w dniu 26 czerwca 2009 r. wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną, którą złożyła firma:


  • Zakład Remontowo-Budowlany REZBUD Zdzisław Szczepanek,
    42-300 Myszków, ul. Myśliwska 1

      Oferta firmy: Zakład Remontowo-Budowlany REZBUD Zdzisław Szczepanek, 42-300 Myszków, ul. Myśliwska 1. została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż przedstawia ona najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów oceny ofert – najniższa cena.Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - roboty budowlane - Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęciciach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:30.06.2009 14:26
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:30.06.2009 14:35