KOMUNIKAT


       Na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz.219 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 37, poz.287),


Wójt Gminy Mierzęcice

z a w i a d a m i a, że


spis wyborców udostępniony jest do wglądu na pisemny wniosek zainteresowanego w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, - pokój 27 (I piętro) w dniach:


od 25 maja do 29 maja 2009 r.


w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530.Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Krzysztof Kobiałka 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:20.05.2009 14:05
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.05.2009 14:17